Nová registrace

Osobní údaje


* heslo musí být z bezpečnostních důvodů složené alespoň ze 6 znaků a obsahovat min. jednu číslici. Doporučujeme kombinaci malých a velkých písmen.

Adresa

Doplňující informace

Další

Zaměstnavatelé

Zaměstnanci následujících společností vyplní tyto informace, které budou ověřeny

Vyplněním níže uvedených osobních údajů stvrzuji svůj zájem o uživatelskou registraci v systému www.enduroserie.cz., na základě které budu mít přístup ke všem informacím o akcích a závodech a o všech aktivitách projektu Česká Enduro Serie. Správce registračního systému je spolek Kolo pro život, z.s., IČO : 034 01 707, se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 Praha 1, organizátor cyklistických závodů Kolo pro život, (dále jen ,,Organizátor“).

Registrační údaje uživatele:

 • Jméno, příjmení
 • Pohlaví
 • Datum narození
 • Telefon
 • e-mail
 • Adresa
 • Údaje o značce kola

Tyto údaje budou Organizátorem zpracovávány na základě mé registrace do komunikačního systému Organizátora pro účely možnosti  vzájemné komunikace a v případě mého přihlášení do   závodu též pro účely organizace závodu.

Zaškrtnutím políčka “Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely” uděluji spolku Kolo pro život, z.s.(Organizátorovi) souhlas se zpracováním mých výše uvedených osobních údajů a informací ze souborů cookies pro marketingové účely. Tento souhlas je dobrovolný. Organizátor je oprávněn poskytnout právo zpracovávat mé osobní údaje ve stejném rozsahu a za stejným účelem též společnosti Petr Čech Sport, a.s., Spoluorganizátorovi závodu, a spolupracujícím subjektům, zejména hlavnímu organizátorovi závodu (seznam organizátorů je dostupný na www.enduroserie.cz). Cílem tohoto souhlasu je možnost širšího využití marketingových nástrojů pro personalizaci a zdokonalování nabízených produktů a připravovaných projektů.

Současně souhlasím s tím, aby mé kontaktní údaje byly využívány spolkem Kolo pro život,z.s., k zasílání obchodních sdělení nebo propagačních materiálů Organizátora, Spoluorganizátora a hlavního organizátora závodu, a obsahujících též propagaci a reklamu partnerů závodů, zasílání informací o cyklistických závodech a službách a produktech pro cyklisty, a jiných obdobných akcích.

Tento souhlas uděluji na celou dobu využívání produktů a služeb Organizátora a následující tři roky poté.

Odesláním registračního formuláře potvrzuji, že jsem byl/a Organizátorem informován/a, o svých níže uvedených právech vyplývajících z právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů: -právo tento souhlas kdykoliv odvolat, právo vznést u Organizátora námitku proti zpracování mých osobních údajů, a to prostřednictvím emailu odeslaného na GDPR@kolopro.cz. (lze využít formulář Žádosti uplatnění práv ), právo přístupu k mým osobním údajům zpracovávaným Organizátorem, právo žádat jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, pokud je to technicky možné, - právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud mám důvodné podezření, že došlo k újmě na mých právech či jinému porušení zákona při zpracování mých osobních údajů.

Další informace o mých právech a zpracování osobních údajů jsou pro mne dostupné v Informacích o zpracování osobních údajů na https://www.enduroserie.cz.

 • HLAVNÍ PARTNEŘI
  Nutrend  logo Giant 20 RGB  Trek logo origin primary black  STRABAG teams work    
 • DODAVATELÉ
         bikeporn logo katmar vtkulate  new Oneal  lawi2   rouvyDatový zdroj 1
 • SERVISNÍ DEPO
   Kolofix logo  
 • HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

  ceska televize iVelo logo modre logo velo mtbs PB corporate RGB  špindl EWS Qualifier